Otwórz
konto
z kartą!

Zarejestruj się w promocji i wybierz:
150 zł na konto lub
250 zł na Karcie Paliwowej ORLEN

Promocja „Na stacji korzyści" organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Ad Astra Sp. o.o.– trwa do osiągnięcia 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 30.06.2020 r. Szczegóły w Regulaminie promocji "Na stacji korzyści".

Zaloguj się, aby podać dane

niezbędne do przekazania nagrody

Przystąp do promocji

w dwóch prostych krokach

ikona rejestracji w promocji

Zarejestruj się w promocji i wybierz nagrodę1

Złóż wniosek o otwarcie Konta osobistego z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej, za pomocą Linka promocyjnego do 30.06.2020 r.

ikona rejestracji w promocji

Załóż konto

Zawrzyj Umowę ramową w zakresie Konta osobistego wraz z kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej do 15.07.2020 r.
Pamiętaj o aktywowaniu Karty!

Wybierz nagrodę i poznaj warunki

ikona rejestracji w promocji

Jeśli wybierasz 150 zł gotówką:

ikona rejestracji w promocji

Jeśli wybierasz 250 zł na Karcie Paliwowej ORLEN:

1

W lipcu 2020 r. wykonaj 3 Przelewy za pomocą Bankowości elektronicznej oraz min. 3 Transakcje Blik

Nagrodę 75 zł otrzymasz w sierpniu 2020 r.

W lipcu 2020 r. wykonaj 5 Przelewów za pomocą Bankowości elektronicznej, min. 5 Transakcji Blik oraz otrzymaj Wpływy na łączną kwotę min. 1000 zł.

2

W sierpniu 2020 r. wykonaj 3 Przelewy za pomocą Bankowości elektronicznej oraz otrzymaj Wpływy na łączną kwotę min. 1000 zł.

Nagrodę 75 zł otrzymasz we wrześniu 2020 r.

W sierpniu 2020 r. wykonaj 5 Przelewów za pomocą Bankowości elektronicznej, min. 5 Transakcji Blik oraz otrzymaj Wpływy na łączną kwotę min. 1000 zł.

Nagrodę 250 zł na Karcie Paliwowej Orlen otrzymasz we wrześniu 2020 r.

Laureaci nagrody pieniężnej do 21 sierpnia 2020 r. otrzymają z adresu nastacjikorzysci@bnpparibasplus.pl wiadomość e-mail zawierającą instrukcję uzupełnienia numeru rachunku, na który prześlemy nagrodę pieniężną. Laureaci promocji w zakresie Karty Paliwowej Orlen w wiadomości przesłanej do 24 września 2020 r. z adresu nastacjikorzysci@bnpparibasplus.pl otrzymają instrukcję uzupełnienia adresu, na który prześlemy Kartę Paliwową Orlen. Karta Paliwowa Orlen zostanie nadana pocztą, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru,na adres, który Laureat podał podczas Rejestracji w Promocji.

1 Rejestracji w promocji „Na stacji korzyści” można dokonać od dnia 1.06.2020 r. do osiągnięcia 3000 rejestracji, jednak nie później niż do dnia 30.06.2020 r.

2 Regulamin korzystania z kart przedpłaconych Orlen.

Pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w treści regulaminu Promocji. Sprawdź Regulamin

Uczestnikiem Promocji „Na stacji korzyści” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz nie jest stroną Umowy ramowej w dniu składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji

Dopasuj Kartę

do Konta Otwartego na Ciebie

Jak wygląda proces otwierania rachunku?

Aby bezpiecznie otworzyć rachunek, Bank będzie musiał potwierdzić Twoją tożsamość na podstawie dowodu osobistego.

ikona rejestracji w promocji

Wypełnij
wniosek

Będzie Ci potrzebny dowód osobisty.

W 3 prostych krokach Bank poprosi Cię o uzupełnienie niezbędnych danych.

ikona rejestracji w promocji

Podpisz
umowę

Zrobisz to za pomocą unikalnego kodu SMS w systemie partnera Banku – Autenti. Login do bankowości internetowej znajdziesz w umowie o Konto Osobiste oraz w mailu, po aktywacji rachunku.

ikona rejestracji w promocji

Wizyta
kuriera

Przyjedzie do Ciebie kurier, który potwierdzi Twoją tożsamość oraz wyda Kartę do Konta Osobistego Banku BNP Paribas.

ikona rejestracji w promocji

Korzystaj
aktywnie

Aktywuj kartę i zaloguj się do bankowości internetowej Banku BNP Paribas.

Zapoznaj się

z najczęściej zadawanymi pytaniami:

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Promocji razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otwarcie rachunku w Promocji „Na stacji korzyści”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, do którego wpływa Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Nie, aby otrzymać nagrodę konieczne jest zarejestrowanie się na stronie nastacjikorzysci.bnpparibasplus.pl, otwarcie rachunku korzystając z otrzymanego linku promocyjnego i spełnienie wszystkich warunków opisanych w Regulaminie promocji „Na stacji korzyści”.

Napisz do Organizatora Promocji „Na stacji korzyści” tzn. Agencji Hagen: nastacjikorzysci@bnpparibasplus.pl lub na adres stacjonarny Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj adresu e-mail, który wykorzystałeś do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub usługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku: 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż reklamację w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.

Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

ikona rejestracji w promocji

Zadzwoń: 22 299 11 50
Infolinia Promocji „Na stacji korzyści” czynna jest w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Organizatorem promocji „Na stacji korzyści” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350, kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: nastacjikorzysci@bnpparibasplus.pl. Informacje o promocji „Na stacji korzyści”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie: nastacjikorzysci.bnpparibasplus.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Na stacji korzyści” trwa do osiągnięcia 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 30.06.2020 r. r. Uczestnik promocji na etapie wypełniania Formularza rejestracyjnego wybiera rodzaj nagrody do zdobycia: nagrodę pieniężną o łącznej wysokości 150 zł albo Kartę Paliwowa Orlen doładowaną na kwotę 250 zł. Otrzymanie wybranych nagród o łącznej wartości 150 zł (w przypadku nagród pieniężnych) lub 250 zł (w przypadku Karty Paliwowej Orlen) w ramach Promocji „Na stacji korzyści” („Promocja”) wymaga łącznego spełnienia przez uczestnika Promocji następujących warunków:

(i) zgłoszenia uczestnictwa w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie: nastacjikorzysci.bnpparibasplus.pl, w tym złożenie oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w tym złożenia oświadczenia o wyborze formy nagrody, w okresie od dnia 1.06.2020 r. do osiągnięcia liczby 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 30.06.2020 r., a następnie

(ii) w terminie od dnia 1.06.2020 r. do 30.06.2020 r. złożenia wniosku o zawarcie z BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego Konta Osobistego w planie taryfowym Konto Otwarte na Ciebie wraz z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj, Karta Otwarta na Świat albo Karta Otwarta na eŚwiat oraz dostępem do bankowości elektronicznej („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Na stacji korzyści” („Regulamin Promocji”) oraz zawarcie Umowy ramowej w zakresie objętym wnioskiem oraz aktywowania Karty do dnia 15.07.2020 r. a także

(iii) ) w przypadku Pierwszej nagrody pieniężnej w wysokości 75 zł wymaga:

  • wyboru nagrody pieniężnej na etapie rejestracji oraz w lipcu 2020 r.:
  • wykonania łącznie min. 3 Przelewów środków z Konta Osobistego za pomocą Bankowości elektronicznej (GOonline lub Aplikacji Mobilnej GOmobile) oraz
  • wykonania min. 3 Transakcji BLIK

(iv) w przypadku Drugiej nagrody pieniężnej w wysokości 75 zł wymaga:

  • spełnienia warunków do otrzymania Pierwszej nagrody pieniężnej oraz w sierpniu 2020 r.:
  • wykonania łącznie min. 3 Przelewów środków z Konta Osobistego za pomocą Bankowości elektronicznej (GOonline lub Aplikacji Mobilnej GOmobile) oraz
  • otrzymania Wpływu/ów na łączną kwotę min. 1000 zł.

(v) w przypadku Karty Paliwowej Orlen doładowanej na kwotę 250 zł wymaga:

  • wyboru nagrody w postaci Karty Paliwowej Orlen na etapie rejestracji oraz w każdym z miesięcy lipiec – sierpień 2020 r.:
  • wykonania min. 5 Przelewów środków z Konta Osobistego za pomocą Bankowości elektronicznej (GOonline lub Aplikacji Mobilnej GOmobile) oraz
  • wykonania min. 5 Transakcji BLIK oraz
  • otrzymania Wpływu/ów na łączną kwotę min. 1000 zł.

Promocja dotyczy osób fizycznych – konsumentów, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej posiadających dowód osobisty, którzy ukończyli 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku oraz nie są stroną Umowy ramowej w dniu składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Partnerem Promocji jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).

Konto Otwarte na Ciebie (rachunek płatniczy) z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj, Karta Otwarta na Świat lub Karta Otwarta na eŚwiat, o którym mowa w Regulaminie promocji „Na stacji korzyści” jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie: http:// bnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę; opłata za połączenie według cennika operatora).

Weź udział w promocji!